Contact us on (248) 4 672 800


Proze lakaz Anse Poules Bleues, Baie Lazare | 30 November 2019

Proze lakaz Anse Aux Poules Bleues, Baie Lazare

25 fanmir i ganny zot nouvo lakaz

 

Par Marie-Anne Lepathy

 

Apre ki zot in espere pour plizyer lannen e pas atraver bokou difikilte antretan ki zot esper zot prop lakaz, yer apremidi sa 25 fanmir in resevwar zot lakle e lazwa ti evidan lo zot figir.

Ti dan en pti seremoni kot sa nouvo vilaz Anse Aux Poules Bleues, en sou distrik Baie Lazare, ki sa bann fanmir ti resevwar zot lakle dan prezans Prezidan Danny Faure; Minis pour Labita, Later, Lenfrastriktir ek Transpor Lo Later, Pamela Charlette; plizyer zofisye son minister osi byen ki zofisye PMC.

Sa trwa blok lakaz ki premye faz proze pour sa vilaz i form parti proze 24 lakaz pour sa distrik e i konpri 16 younit trwa lasanm ek 9 younit de lasanm ki fer en total 25 younit lakaz antou.

Sete Prezidan Faure avek Minis Charlette ki ti devwal plak pour ofisyelman ouver sa nouvo vilaz.

Sa proze ki’n enplimante par Lakonpannyen Quing Jian International pour en sonm total 20.2 milyon roupi in pran 24 mwan pour konstrir e i enkli son prop sistenm tretman desarz.

Sa trwa blok lakaz in penn dan bann kouler ver ek lezot ki entegre byen dan lanvironnman e dapre Minis Charlette sa sit in ganny swazir pour son trankilite e osi son potansyel pour devlopman pa zis avek lakaz me osi avek devlopman later pour Land Bank.

Ler i ti adres sa bann nouvo lokater, Minis Charlette ti demann zot pour byen valoriz zot vilaz e viv dan lape e fer sa vilaz vin en pti kominote kot i annan bann bon vwazinaz e bann bon valer e savwar viv.

In fer zot rapel lenportans lord dan vilaz kot tou fanmir i devret viv trankilman e annan bon relasyon avek kanmarad pour anmenn larmoni ek bon vwazinaz.

I’n dir zot ki lord dan vilaz pa responsabilite PMC me rol e responsabilite bann fanmir zot menm atraver zot bon savwar viv.

“Sa lenvestisman ki gouvernman in fer i prezant en nouvo loportinite pour zot kontinyen byen ankadre zot fanmir ek zot zanfan. Minister i rekonnet lenportans en bon lakaz pour fanmir epanouir e zanfan vin bann meyer sitwayen demen me tou i konmans par bann bon legzanp paran ek vwazen,” Minis Charlette in fer rapel bann fanmir.

Apre ki zot ti’n resevwar zot lakle e konnen dan ki blok zot ti ete, bann fanmir ti prese pour al ouver laport pour vizit anndan.

Lilianna Onezime ek son Msye David Onezime in fer laplikasyon pour en lakaz i annan 19-an e sa letan zot ti napa zanfan e la zot annan de garson enn 19-an e en lot 3-an edmi.

“Mon vreman kontan apre tou sa letan ki nou’n espere. Nou’n lwe lakaz enpe partou e la mon kontan mon’n retourn Baie Lazare,” Lilianna i dir.

Sabrina Payet li in esper pour 11-an e li osi i dir kot i ti pe reste lakaz pa ti dan en bon leta e son met ti pe demann li pour sorti.

“Mon ti’n fatige e la prezan mon kontan. Mon vreman kontan,” i ti dir.

Lamazorite bann fanmir pe al konmans fer bann demars pour antre dan zot nouvo lakaz avan Nwel ek lannen.

Osi pandan sa pti seremoni senk zanfan primer Baie Lazare ki ti’n pran par dan konpetisyon desen pour semenn labita ti resevwar zot pri ki ti enkli en tenk delo mil lit pour zot lekol donnen par PUC e osi bann lezot pri endividyel sponsorize par PMC.

Bann portre ki akonpanny lartik e ki’n tire par nou fotografer Louis Toussaint i montre serten moman for sa seremoni yer.

[Source: Seychelles Nation]