Contact us on (248) 4 672 800


Louvertir L’Union Housing Estate | 11 October 2019

Louvertir L’Union Housing Estate

Prezidan Faure ek lezot envite dan en portre souvenir avek bann fanmiy ki’n benefisye avek sa nouvo proze lakaz

Rev 24 fanmiy Digwa i vin vre

 

Rev 24fanmiy Digwa pour annan zot prop lakaz ti vin vre yer. Zot in ganny zot lakaz dan kad proze 24 lakaz dan 24 distrik dan 24 mwan e Prezidan Danny Faure, linisyater sa proze, ti prezan pour temwanny sa seremoni remet lakle avek sa bann fanmiy.

Annefe sete Prezidan limenm avek Minis pour Lafanmiy, Madanm Mitcy Larue, ki ti devwal plak pour ofisyelman inogir sa nouvo housing estate.

Konstriksyon lo sa nouvo housing estate, nonmen L’Union Housing Estate ki’n kout par lao 34 milyon roupi, ti konmanse an Oktob lannen pase e in pran preski enn an pour konplete. Sa i konpri 24 lakaz trwa lasanm avek en larsitektir modern me ki toutfwa reflekte nou kiltir Seselwa. Bann lakaz in ganny konstrir avek bokou swen pour asire ki zot entegre avek lanvironnman L’Union Estate.

Dan son ladres avek bann lokater, Minis pour Lafanmiy, Madanm Mitcy Larue, ti dir:«Ser zabitan, ozordi nou pa zis pe donn zot lakle en lakaz me en zouti kle ki pou ed zot byen ankadre zot fanmiy e fer sa landrwa vin en lakour. Dan en tel lanvironnman, fanmiy i viv pli ere. Vwazen i santi zot anba mwens presyon apre en zournen travay e lazwa de viv i ganny santi par sa kominote.»

Minis ti osi ankouraz bann lokater ek bann ki ankor pe esper en lakaz pour kontinyelman reste a zour avek zot peyman. In ganny fer resorti dan en legzersis par departman lakaz dan bann distrik ki bokou fanmiy pa pe onor peyman zot ‘scheme lakaz’.

«Polisi gouvernman i kler e i pou reste enn kot sa ki bezwen lakaz i bezwen montre zot langazman pour pey zot scheme pour zot prop lakaz. Mon swe ozordi pour bann ki ankor pe espere, se ki zot kontinyen envestir dan zot lakaz, pey zot kontribisyon tou le mwan, annan enpe pasyans e gard zot lespwar o, gouvernman pa pou abandonn zot akoz zot pou ganny asiste dan bann prosen proze lakaz,» Minis Larue ti azoute.

Legzersis pour met bann aplikan lo sistenm pwen i kontinyel dan bann distrik. Sa legzersis ava donn Minister Labita, Later, Lenfrastriktir ek Transpor lo Later lenformasyon konkret lo bezwen lakaz parmi bann zabitan, pour meyer planifikasyon dan le fitir.

Lo non bann lokater, Manmzel Dora Morel ti remersye gouvernman pour en tel proze e ankouraz bann fanmiy pour pran byen zot responsabilite anver zot lakour ek zot fanmiy, pour asire ki sa nouvo housing estate i vin en bon vwazinaz kot lape, bon savwar viv ek respe i rennyen.

[Source: Seychelles Nation]