Contact us on (248) 4 672 800


Dan son diskour lo Leta Lanasyon mwan pase, Prezidan James Michel ti demann tou son bann minis pour fer en lodit zot minister. Sa lodit, ki’n aprezan sipoze terminen, i annan pour bi amelyor servis piblik e donn plis satisfaksyon bann kliyan an repondan mye a zot bann bezwen.

Kestyon ki nou kapab demande se eski sa lodit pa devret tous tou departman e servis gouvernman ? Akoz apre tou, se zot ki direkteman servi piblik e mye kapab adres fristrasyon kot i annan.

Enn bann lazans gouvernman ki’n deside fer en evaliasyon entern se lakonpannyen ki responsab zestyon bann lozman gouvernman, PMC (Property Management Corporation). Son nouvo sef egzekitif (CEO) in anonse ki sa evaliasyon pou debous lo en plan stratezik.

 

Deswit apre ki in ganny nonmen dan sa pos, Msye Jules Baker in dir ki i pou idantifye bann problenm ki lakominote pe fer resorti e kote ki bezwen amelyorasyon. Sa pou vin atraver en evaliasyon entern ki i dir i son priorite. Sa lodit a permet etabli ki bann konpetans ek kapasite ki annan dan sa lorganizasyon e konman i kapab servi son bann resours dan fason pli efikas.

“Dan en konteks kot resours i limite, nou bezwen vwar nou bann pwen for e pwen feb, pour nou determin nou kapasite e pour nou kapab delivre sa ki piblik i bezwen,» Msye Baker i dir.

Me sa travay pa pou fini la, akoz CEO PMC i azoute ki li ek son staf pou osi sorti dan biro pour zot al evalye performans lo teren, atraver analiz ek konsiltasyon ki a permet zot idantifye bann defayans ek defi.

« Answit nou pou al vwar nou bann partener tel ki lotorite distrik, lezot departman gouvernman, bann kontrakter ek bann kliyan zot menm pour vwar bann defi ki zot pe fer fas avek, pour zot kapab zwe zot rol e permet PMC delivre sa servis e atenn son lobzektif. Si i mank en may parmi sa bann partner, i difisil pour atenn lobzektif,» Msye Baker i azoute.

I donn legzanp, bann kontrakter ki i dir i lakle dan travay PMC, me ki parfwa pa pare pour travay andeor ler ofisyel alor ki se dan sa bann moman ki i souvan annan travay irzan pour fer.

I osi souliny rol bann distrik ki sakenn i annan zot priorite e sakenn i konsider son bezwen konman pli enportan.

Sa mank kordinasyon, Msye Baker i fer remarke, i pli gro defi ki son servis I bezwen adrese:

“Nou bezwen prioritize. Apre tou, pli gro defi se en mank kordinasyon ant tou bann lazans an se ki konsern zesyon bann housing estate. Konsiltasyon avek lazans ek lokater a donn en apersi defi dan sak distrik e a debous lo en plan stratezik.»

Sa plan stratezik pou enkli en meyer distribisyon resours sa lakonpannyen e en labank lenformasyon ki Msye Baker i soulinyen a permet li vin proaktif olye reaktif.

«Nou bezwen devlop en sistenm Teknolozi Lenformasyon (IT) ki permet nou konn tou nou bann propriyete, zot lokasyon, zot lokater, kondisyon ki lokater i lo la, letan ki zot pou reste, eksetera. Donk nou a kapab reponn okenn kestyon lo okenn lokater a nenport ki moman par zis pez en bouton. Sa a permet nou pran desizyon pli vit,» i dir.

En lot nouvote ki nouvo CEO PMC i dir i pou entrodwir se en plan daksyon pour mentenans tou bann housing estate. Pour sa, en lodit lo leta tou sa bann propriyete pe al ganny fer, e de ki en nouvo estate i ganny konstri, i pou deza annan en plan daksyon pour son mentenans.

«Avan ki nou kliyan i vin kot nou, nou pou’n deza idantifye zot bezwen e nou pou’n planifye solisyon ki nou pou aplike,» Msye Baker i eksplike.

Finalman, i dir ki PMC pou asire ki i amelyor kalite ek sekirite son bann lakaz, sirtou an se ki konsern travay bann kontrakter.

“Nou ganny bokou konplent lo travay ki bann kontrakter i fer. Nou bezwen asire ki en kontrakter in fer en travay de kalite avan ki i rann louvraz e avan ki nou pey li. Sa a evit bann problenm ki nou gannyen parey desarz bouse ek defo elektrisite ki kapab koz dife. Lanfaz se ki en kontrakter pa bezwen retourn lo site pour koriz louvrav ki in sipoze fini fer,» Msye Baker i konklir.

PMC (Property Management Corporation), lakonpannyen ki annan manda pour zer bann lozman ki gouvernman i met a dispozisyon bann fanmiy, pe envit bann propriyeter ek lokater lo Zil Persévérance pour vin anrezistre pour zot kapab benefizye anba nouvo progranm rediksyon dan pri lakaz.

Sa progranm ti ganny anonse par Prezidan James Michel dan son diskour lo Leta Lanasyon pli boner sa lannen.

Nouvo sef egzekitif PMC, Msye Jules Baker, in dir ki «anba sa progranm, en fanmiy pou benefisye avek en rediksyon 25% lo pri total son lakaz». 

«Dan ka kot son balans ki reste pour peye i deza reprezant 25% ou mwens ki sa pri ki i’n aste son lakaz, sa i vedir ki in fini peye. Pour bann ki pou ganny en nouvo lakaz apartir 2016, sa rediksyon in fini kalkile lo zot pri lakaz,» i ti azoute.

 

Sa legzersis lanrezistreman pour bann kliyan PMC dan distrik Persévérance pou fer sa wikenn kot le de biro ladministrasyon distrik lo sa zil. I pou deroul ant 9er ek 4er Vandredi ek Sanmdi, e depi 9er ziska midi Dimans.

Tou dimoun ki kalifye anba sa progranm pe ganny envite pour vin anrezistre. Sa i enkli bann kliyan ki an se moman pe lwe lakaz avek PMC e ki anvi aste zot prop lakaz e osi bann ki lo en saler minimonm, kot Lazans Servis Sosyal pou kontribye 50% zot peyman avek PMC.

Sepandan, sa benefis pa aplik pour bann lokater ‘bedsitter’, lakaz en lasanm ek lozman ‘emergency’ oubyen tanporer, e osi bann ki pe reste dan lakaz prefabrike oubyen ‘prefab’.

I pou osi pa aplik pour bann dimoun ki ti’n deza benefisye anba rediksyon ki ti annan an 2005 e 2006 e bann ki’n konstrir lo zot prop later.

Msye Baker in dir ki 730 fanmiy pou benefisye anba sa progranm zis lo Zil Persévérance. Zot in sipoze fini resevwar en let avek bann lenformasyon neseser e zot form lanrezistreman ki zot pou bezwen konplete e retourn avek letan zot vin anrezistre.

Pour bann lezot distrik, zot let pou ganny poste e zot ekspekte gannyen apartir semenn prosenn.

Pou annan lanons lo radyo ek televizyon lo ki zour ki bann zofisye pou dan distrik.

Si i annan kliyan ki oule vin anrezistre kot biro PMC, zot osi kapab fer li nenport zour apre ki zot in resevwar zot let.

PMC in dir ki sa bann nouvo progranm pri lakaz ki gouvernman pe ofer i reprezant en lenvestisman 16 milyon roupi par lannen.