Contact us on (248) 4 672 800


Bann kliyan Housing Finance Company (HFC) ki’n deza kalifye anba ‘Home Ownership Scheme’ pou ganny zot lakaz byento. 
Sa i baze lo en plandaksyon pour bann dimoun ki’n fini pey zot lakaz ki pou ganny zot transfer par lafen Zilyet sa lannen. Lezot ki azour dan zot kontribisyon pou ganny zot lakaz dan en dele 12 mwan.

Se Minis pour Litilizasyon Later ek Lakaz Christian Lionnet ki ti fer sa deklarasyon dan Lasanble Nasyonal yer bomaten letan i ti pe reponn en kestyon poze par lider lopozisyon dan lasanble Onorab David Pierre.

Minis ti eksplike ki son minister i annan en polisi kler lo kantite letan ki en dimoun i ganny son lakaz apre ki in konmans fer kontribisyon regilye, e sa i en maksimonm letan 12 mwan. Dan ka kot apre douz mwan sa kliyan pa ankor ganny son lakaz, i ti dir ki sa i akoz i pa pe kontribye regilyerman e pa azour avek son peyman.Msye Lionnet ti azoute ki i annan bann kriter zis e egal baze lo bezwen, langazman e responsabilite sa kliyan. 

Dan kad sa bann kriter, minister in devlop en sistenm ‘Housing Points’  ki defini priorite baze lo sitiasyon lozman aktyel sa kliyan. 
Kriter i kapab sanze baze lo en sistenm prioriter pour bann ki dan pli bezwen e lo en baz endividyel dapre evolisyon dan son sitiasyon. 

Par egzanp, si i form en koup e ganny zanfan i kapab ganny en pli gran lakaz.
Dan sa ka, minis in demann bann aplikan pour fer zot demann prioriter atraver zot distrik ou direkteman kot minister. Sa i osi aplik pour bann ki pe pran en lòn pour konstrir ou amelyor zot lakaz.
Dan kad ‘Home Ownership Scheme’, Minis Lionnet ti anonse ki dan wit lokater Vilaz Lespoir Union Vale, set ki’n fini pey zot lakaz pou ganny zot lavant later ek lakaz avan lafen sa mwan.
Dan menm laliny, dan nef fanmiy ki an se moman pe reste dan bedsitter Ma Joie, trwa i sipoze ganny en lot lozman me zot pa azour avek zot kontribisyon. Sa lezot sis pou reste lanmenm pour lemoman akoz zot en bann pti fanmiy. 

Sepandan, minis in fer resorti ki dapre son politik, gouvernman pa pou vann sa bann lakaz akoz zot devret ganny servi lo en baz tranzitwar. Me, bann gran fanmiy ki kalifye pou kontinyen ganny transfer dan lezot lakaz. Koman legzanp, minis ti dir ki sa bann transfer ti reprezant 9% alokasyon lakaz lo Zil Perseverance. 

Minis in osi ensiste ki lwaye pour sa bann bedsitter pa sibstansyel e ki zot lokater i okip bann pti mentenans alor ki Property Management Company (PMC) i fer bann renovasyon mazer.

Avek bi ofer plis lakaz a bann fanmiy Seselwa, Minis Lionnet ti osi anonse ki parey gouvernman in aste bann lakaz Société du Logement Belvedère, minister in fer en lof pour aste bann lakaz sa sosyete Pascal Village. In endike ki sa i kapab materyalize dan prosen de mwan, e parey dan ka Belvedère, i annan posibilite ki bann lokater pa pey okenn lokasyon vi ki sa bann lakaz i dan move kondisyon.“Napa en pli bon lokater ki gouvernman. Zabitan Pascal Village i dan bon lanmen, » minis ti dir. 
I ti azoute ki en letid preliminer in deza ganny fer e ki gouvernman pou etal en plan devlopman senk an avek bann zabitan pour ki i annan en redevlopman avek konstriksyon flat nef dan sa landrwa. 
HFC pe anmenmtan demann sa bann zabitan, e osi lezot Seselwa, pour konmans kontribye dan nouvo lakaz ki zot pou gannyen dan lefitir.

« I dan ou lavantaz pour ou ‘save’ pour ou ganny ou prop lakaz. Ozordi HFC i ofer ou lentere pli o ki labank komersyal,» minis responsab pour lakaz ti dir.

Minis Lionnet ti osi fer rapel de lot scheme ki egziste pour permet sak fanmiy ganny son prop lakaz. Sa i ‘Second Housing Scheme’ kot minister pe ankouraz e pou asiste bann zenn kliyan pour konstrir en dezyenm lakaz lo later zot paran anba, e  ‘Smart subsidy’ kot fanmiy ki annan en reveni 6 mil a 20,000 roupi par mwan i kapab ganny ant 50,000 e 200,000 kado avek gouvernman pour ede konstrir zot lakaz. 

Minis ti kanmenm azoute ki de lot kote, gouvernman pe osi fer zefor pour stabiliz pri materyo konstriksyon olye ogmant lakantite larzan ki i donnen dan lòn. Koman legzanp, i ti sit  Seychelles Trading Company (STC) ki’n antre dan marse materyo konstriksyon e ki’n permet pri pour desann. Par egzanp, en met tol i aprezan vann 80 roupi olye 150 roupi parey oparavan!

Dan sesyon Lasanble Nasyonal yer, bann manm ti osi aprouv de mosyon. Premye ki ti prezante par manm proporsyonnel Parti Lepep Onorab Sylvianne Valmont, ti demande ki Lasanble Nasyonal I siport tou demars pour ki SADC Parliamentary Forum (SADC PF) I transform an en parlman rezyonal.

Dezyenm mosyon ki ti sorti kot Lider Biznes Gouvernman dan Lasanble Nasyonal Onorab Marie-Antoinette Rose ti demann Lasanble pou ratifye Lamannman Doha a Protokol Kyoto ki demande pou redwir emisyon gaz karbonik dan latmosfer e ki kontribye a sanzman klima.